Teisės aktai

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO

Ikimokyklinis ugdymas

METODINĖS REKOMENDACIJOS  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI RENGTI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS KRITERIJŲ APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir aprūpinimas

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO APRŪPINIMO STANDARTAI

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKYRIMO METODIKA

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PATARIMAI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS

LEIDINYS TĖVAMS „JŪSŲ VAIKAS-  PRIEŠMOKYKLINUKAS“

MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOBUSU TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Reikalavimai pedagogams

REIKALAVIMAI MOKYTOJO KVALIFIKACIJAI

PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Švietimo pagalba

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija atnaujinta — 2022 gegužės 9 | << ATGAL


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. +370 386 32 192
Tel. +370 386 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2024 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems