Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino vaikų lopšelyje-darželyje “Kūlverstukas” ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:

  • Įstaigos laikinai einančiai direktorės pareigas Danutei Remeikienei, el. paštas danute.remeikiene@sugardas.lt, tel. numeris 8 386 747 98
  • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
  • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
  • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu apsauga@visaginas.lt.
  • Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:(8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.
  • Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (laikinai einanti direktoriaus pareigas) Danutė Remeikienė, tel. +37061036744, el.p.danute.remeikiene@sugardas.lt

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

ETIKOS KODEKSAS

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

Informacija atnaujinta — 2023 vasario 23 | << ATGAL


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. +370 386 32 192
Tel. +370 386 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2024 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems