Asmens duomenų apsauga

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Sutarties pagrindu duomenų apsaugos pareigūno funkcijas įstaigoje vykdo MB „Dejuris“.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
MB „Dejuris“
Įmonės kodas 304783080
Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius
Tel. +370 638 38 538
El. p. info@dejuris.lt

Informacija atnaujinta — 2023 gruodžio 11 | << ATGAL


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. +370 386 32 192
Tel. +370 386 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2024 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems