KARANTINAS PRATĘSTAS IKI 2020 M. BALANDŽIO 13 D.

2020-03-25 | KARANTINAS PRATĘSTAS IKI 2020 M. BALANDŽIO 13 D.

 

Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val.

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 25 d. Nr. 264

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/931eb6116eb911eaa38ed97835ec4df6

 

 
2020-03-24 | UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKA

 

 

VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 

atsisiųstiVisagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. (8 386) 32 192
Tel. (8 386) 32 192, (8 386) 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2023 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems