GAMTA APLINK MUS – PAŽĮSTU IR RŪPINUOSI

Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ 2024 m. birželio 3 d. pradėjome įgyvendinti aplinkosauginio švietimo projekto „Gamta aplink mus – pažįstu ir rūpinuosi“ veiklos idėjas.

Projekto iniciatorė ir vadovė mokytoja metodininkė Marija Kardelienė. Jai talkina visa lopšelio-darželio bendruomenė: pedagogai, kiti darbuotojai, tėvai.

Pagrindinis projekto tikslas ugdyti lopšelio-darželio ugdytinių ir kitų bendruomenės narių ekologinę savimonę, aplinkosauginį sąmoningumą, skatinant aktyviai veikti sukurtose lopšelio-darželio lauko žaliosiose edukacinėse erdvėse.

Gamta mums ir/ar mes Gamtai – kokia gi ta pasaulio gamtos pusiausvyra? Gyventi sąmoningiau ir tvariau tampa vis aktualiau, nes visi mes rūpinamės aplinka ir norime kiek įmanoma mažiau skverbtis į gamtos pasaulį.

Biologinės įvairovės išsaugojimas yra vienas iš svarbiausių pagrindinių ateities darbų. Net jei ir biologinės įvairovės apsauga aptariama bendra prasme, viskas prasideda tiesiai „už lauko durų“.

Stebėjimas su vaikais jų gyvenamojoje aplinkoje ir „savęs“ suviliojimas gamtos įvairove. Vaikams turi būti suteikta galimybė veikti numatant ir pasekmes, suprasti savo veiksmus dėl kitų ir dėl ateities.

Projekto idėja remiasi švietimo dokumentais (Lietuvos švietimo koncepcija, Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu), kuriuose akcentuoja, kad ugdoma savarankiška ir kūrybinga, savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė.

Atliekant tyrimus natūralioje aplinkoje padedama asmeniui atsiskleisti socialinėje, gamtinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti aplinkosauginę savimonę ir nuostatą, kad jis yra ne vien aplinkos vertybių vartotojas, bet ir jų kūrėjas, atsakingas už aplinkos pokyčius ir identiteto išsaugojimą.

Taip pat tuo, kad mokymosi gamtoje ugdomoji vertė yra svarbi ir visapusiškai pripažinta. Taip pat remiamasi ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis, kuriose atkreipiamas dėmesys į ikimokyklinio amžiaus vaikų patirtinio ugdymosi svarbą, akcentuojama tai, kad geriausiai vaikai ugdosi patys būdami aktyvūs, tyrinėdami visais pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami savo veiksmų pasekmes, diskutuodami, spręsdami problemas, dalydamiesi išvykų patirtimi ir kt.

Įkurta pirmoji žalioji erdvė „Daržas“, pasėtos ir pasodintos daržovės. Ugdytiniai susidėmėję stebi augalų augimą, laisto, ravi, fiksuoja meniniuose darbuose. Dėka projekto visą vasarą vaikai bus užimti daržo priežiūros darbais. Visi kartu ne tik prižiūri daržą, bet ir linksminasi, žaidžia įvairius žaidimus, pramogauja, lenktyniauja, dainuoja ir šoka.Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas  190230258
A.s. LT357300010002619881
Swedbank, AB

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Danutė Remeikienė – LEP direktorė

Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faks. +370 386 32 192
Tel. +370 386 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

2024 © Visagino l-d „Kūlverstukas“
Versija neįgaliesiems