Savivaldos institucijos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Pedagogų atstovai:
1. Marija Kardelienė – tarybos sekretorė, grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė;
2. Anastasija Astapko – logopedė;
3. Galina Jermačionok – tarybos sekretorė, gr. auklėtoja;
4. Marija Kardelienė – tarybos pirmininkė, gr. auklėtoja.

Darbuotojų atstovai:
1. Rima Šakel – auklėtojo padėjėja;
2. Natalja Brazovskaja – auklėtojo padėjėja;
3. Svetlana Čaikovskaja – auklėtojo padėjėja.

Tėvų atstovai:
1. Roman Nutsubidzė – grupė „Saulės zuikučiai“;
2. Tatjana Boradačiuk – grupė „Kieti riešutėliai“;
3. Regina Kriaučiūnienė – grupė „Viščiukai“.

MOKYTOJŲ TARYBA
Vilija Kriaučiūnienė – tarybos pirmininkė, lopšelio-darželio direktorė;
Kristina Vitiukova – sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Anastasija Astapko – narė, logopedė;
Tatjana Bujanova – narė, grupės auklėtoja;
Natalja Buraja – narė, grupės auklėtoja;
Antonina Čaikovskaja – narė, grupės auklėtoja;
Jelena Čerkasova – narė, meninio ugdymo pedagogė;
Raisa Četvergova – narė, grupės auklėtoja;
Galina Jermačionok – narė, grupės auklėtoja;
Natalja Marfionok – narė, grupės auklėtoja;
Renata Miškinienė – narė, grupės auklėtoja;
Irina Myševa – narė, grupės auklėtoja;
Elena Murzina – narė, dietistė;
Olga Spičkina – narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Liubov Ševčenko – narė, grupės auklėtoja;
Tatjana Kovaliova – narė, grupės auklėtoja.

METODINĖ TARYBA
Natalja Buraja – pirmininkė, grupės auklėtoja;
Olga Spičkina – sekretorė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja
Jelena Čerkasova – narė, meninio ugdymo pedagogė, muzikos mokytoja metodininkė;
Marija Kardelienė – narė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Natalja Marfionok – narė, grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Kristina Vitiukova – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Renata Miškinienė – komisijos sekretorė, grupės auklėtoja;
Anastasija Astapko – komisijos narė, logopedė;
Marija Kardelienė – komisijos narė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Olga Spičkina – komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Vilija Kriaučiūnienė – komisijos pirmininkė, direktorė;
Marija Kardelienė – komisijos sekretorė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Antonina Čaikovskaja – narė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Natalja Marfionok – narė, grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė;
Anastasya Astapka – lopšelio-darželio tarybos narė, logopedė;
Artūras Pimpė – narys, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.