Teisės aktai

Vaiko brandumo įvertinimas 2018m.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Vaiko brandumo ivertinimas 2016

parsisiųsti „PDF“ formatu

„LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

parsisiųsti „MS Word“ formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Korupcijos prevencija

Antikorupcijos atmintine

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2013-2015 metų planas.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija 2012-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2013 m. ataskaita.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija 2012-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2013 metais ataskaita

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija programa

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Darbo saugos ir sveikatos komitetas

DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAS

1. Olga MALININA – komiteto pirmininkė, padalinio ūkio vadovė,
2. Anastasya Astapka – komiteto sekretorė, logopedė,
3. Elena MURZINA – komiteto narė, dietistė,
4. Rima ŠAKEL – komiteto narė, auklėtojo padėjėja,
5. Lidija SULIMA – komiteto narė, virėja.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO NUOSTATAI

parsisiųsti „MS Word“ formatu