Darbo grupės ir komisijos


DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS

Ikimokyklinio ugdymo vidaus audito darbo grupė

1. Antoniną Čaikovskają – grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
2. Anastasija Astapka – logopedė;
3. Natalja Marfionok – grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė;
4. Marija Kardelienė – grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė.

Saugos ir sveikatos komitetas

1. Olga Malinina – padalinio (ūkio ) vadovė;
2. Tatjana Šemiakova – auklėtojo padėjėja;
3. Galina Lukina – virėja;
4. Jelena Murzina – dietistė;
5. Renata Miškinienė – grupės auklėtoja.

Strateginio plano ir jo veiklos programos projektų rengimo ir įgyvendinimo nuolatinė darbo grupė

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė;
2. Olgą Spičkiną – priešmokyklinio ugdymo pedegogė;
3. Olga Malinina – padalinio (ūkio ) vadovė;
4. Inga Briliuvienė – vyriausioji buhalterė;
5. Galina Jermačionok – grupės auklėtoja, l.-d. tarybos atstovė;
6. Natalja Buraja – grupės auklėtoja.
7. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Programos koordinatoriai ir atsakingi asmenys:

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė, Švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02);
2. Olga Malinina – padalinio (ūkio ) vadovė, Viešosios infrastruktūros plėtros programa (kodas 10);
3. Elena Murzina – dietistė, Socialinės paramos įgyvendinimo programa (kodas 07).
4. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02).

Metinės veiklos plano analizės ir naujo plano projekto rengimo darbo grupė

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė;
2. Jelena Čerkasova – meninio ugdymo pedagogė;
3. Natalja Marfionok – grupės auklėtoja;
4. Antonina Čaikovskaja – grupės auklėtoja;
5. Marija Kardelienė – grupės auklėtoja;
6. Olga Spičkina –priešmokyklinio ugdymo pedegogė.
7. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Specialiųjų lėšų panaudojimo nuolatinė darbo grupė

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė;
2. Jeleną Sipačiovą – 1. buhalterė;
3. Olga Malinina – 1. padalinio (ūkio) vadovė;
4. Inga Briliuvienė – 1. vyriausioji buhalterė;
5. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
6. Tatjana Bujanova – grupės auklėtoja.

Nuolatinė darbo grupė kolektyvinės sutarties pakeitimams ir papildymams

1. Vilija Kriaučiūnienė– direktorė;
2. Regina Kriaučiūnienė – sekretorė-archyvarė;
3. Lidija Sulima – virėja;
4. Svetlana Čaikovskaja – auklėtojo padėjėja;
5. Anastasija Astapka – logopedė;
6. Jelena Jadrionkina – kiemsargė;
7. Liubov Ševčenko – grupės auklėtoja.

Kultūros plėtotės darbo grupė

1. Jelena Čerkasova – meninio ugdymo pedagogė;
2. Olga Malinina – padalinio (ūkio) vadovė;
3. Natalja Marfionok – grupės auklėtoja;
4. Jelena Jadrionkina – sargė;
5. Svetlana Čaikovskaja – auklėtojo padėjėja;
6. Anžėlika Vasiljeva – grupės auklėtoja;
7. Irina Myševa – grupės auklėtoja.

Inventorizacijos komisija

1. Elena Murzina – komisijos pirmininkė, dietistė;
2. Svetlana Čaikovskaja – komisijos narė, auklėtojo padėjėja.
3. Larisa Symanovič – skalbėja

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo komisija

1. Regina Kriaučiūnienė – komisijos pirmininkė, sekretorė-archyvarė;
2. Inga Briliuvienė – komisijos narė, vyriausioji buhalterė;
3. Anastasija Astapka – komisijos narė, logopedė.

Laisvos vietos grupėse

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS “KŪLVERSTUKAS“ GRUPIŲ PAVADINIMAI

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE ESAMAS LAISVAS VIETAS 2016 M. LAPKRIČIO MĖN. DUOMENIMIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu


Eil. Nr.Grupės pavadinimasVaikų amžiusLaisvos vietos
1.„Lepečkojai“1-32
2.„Žvaigždutės“1-3-
3.„Saulės zuikučiai“3-51
4.„Kieti riešutėliai“4-63
5.„Skruzdėlytės“3-5-
6.„Nykštukai“5-63
7.„Bitutės“3-4-
8.„Varpeliai“6-76

Apie mus

darzelis

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, kodas – 190230258.
Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.
Ugdymo forma – dieninė.
Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ įsteigtas 1984 m. kovo 28 d.
Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės, teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Lopšelis-darželis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Lopšelyje-darželyje ugdymas vyksta rusų kalba, valstybinė kalba integruojama į vaikų veiklą.
Lopšelio-darželio steigėjas – Visagino savivaldybė.
Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, pagrindinės švietimo veiklos rūšys – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; kultūrinis švietimas, kodas 85.52; kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; duomenų apdorojimas, kodas 63.11; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
Adresas Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faksas (8 386) 32 192
Tel. (8 386) 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

Darbo grafikas

Lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
Budinčioji grupė dirba nuo 6.00 val. iki 7.00 val. 17.30 val. iki 19.00 val.

Darbo užmokestis


Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 metais

parsisiųsti „PDF“ formatu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais naujai siunčiama (papildyta III ir IV ketvirčiais)

parsisiųsti „PDF“ formatu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais

parsisiųsti „PDF“ formatu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 metais

Pareigų pavadinimas2012 metų2013 m.
I ketvirčio
2014 m.
I ketvirčio
2016 m.
I ketvirčio (eurais)
Direktorius289828983105
903
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui255025502208
648
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui134213421647
568
Vyriausiasis buhalteris219621962196
639
Sekretorius-archyvaras824824824
350
Buhalteris586586586
355
Vyr. slaugos administratorius671671
Vaikų slaugytojas549549
Plaukimo instruktorius127212721272

Meninio ugdymo mokytojas208620862086
697
Logopedas211421142214
535
Grupės auklėtojas182218221822
610
Auklėtojo padėjėjas85010001000
350
Valytojas85010001000
350
Skalbėjas85010001000
350
Kiemsargis85010001000
350
Sargas110013001300
350
Sandėlininkas550550550
350
Virėjas73210001000
350
Virtuvės pagalbinis darbuotojas10007501000
350
Elektrikas470500500
350
Santechnikas536536536
350
Dailidė403500500350
Dietistė671195

Grupės


2017-04-03
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 2017 m. m. vaikų sąrašai

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2016-09-15
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 2016-2017 m. m. vaikų sąrašai

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015-09-01
Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ 2015-2016 mokslo metų vaikų sąrašai

parsisiųsti „MS Word“ formatu


Grupė „Lepečkojai“
(nuo 1 iki 3 m.)
Grupė „Viščiukai“
(nuo 2 iki 3 m.)
Grupė „Saulės zuikučiai“
(nuo 4 iki 5 m.)
Grupė „Obuoliukai“
(nuo 4 iki 5 m.)
Grupė „Skruzdėlytės“
(nuo 4 iki 5 m.)
Grupė „Kieti riešutėliai“
(nuo 5 iki 6 m.)
Grupė „Nykštukai“
(nuo 5 iki 6 m.)
Grupė „Varpeliai“
(nuo 6 iki 7 m.)
Grupė „Žvaigždutės“
(nuo 1 m. iki 3 m.)
„Sveikuoliai“
(nuo 3 iki 4 m.)
Grupė „Bitutės“
(nuo 3 m. iki 4 m.)

Savivaldos institucijos

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Pedagogų atstovai:
1. Marija Kardelienė – tarybos sekretorė, grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė;
2. Anastasija Astapko – logopedė;
3. Galina Jermačionok – tarybos sekretorė, gr. auklėtoja;
4. Marija Kardelienė – tarybos pirmininkė, gr. auklėtoja.

Darbuotojų atstovai:
1. Rima Šakel – auklėtojo padėjėja;
2. Natalja Brazovskaja – auklėtojo padėjėja;
3. Svetlana Čaikovskaja – auklėtojo padėjėja.

Tėvų atstovai:
1. Roman Nutsubidzė – grupė „Saulės zuikučiai“;
2. Tatjana Boradačiuk – grupė „Kieti riešutėliai“;
3. Regina Kriaučiūnienė – grupė „Viščiukai“.

MOKYTOJŲ TARYBA
Vilija Kriaučiūnienė – tarybos pirmininkė, lopšelio-darželio direktorė;
Kristina Vitiukova – sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Anastasija Astapko – narė, logopedė;
Tatjana Bujanova – narė, grupės auklėtoja;
Natalja Buraja – narė, grupės auklėtoja;
Antonina Čaikovskaja – narė, grupės auklėtoja;
Jelena Čerkasova – narė, meninio ugdymo pedagogė;
Raisa Četvergova – narė, grupės auklėtoja;
Galina Jermačionok – narė, grupės auklėtoja;
Natalja Marfionok – narė, grupės auklėtoja;
Renata Miškinienė – narė, grupės auklėtoja;
Irina Myševa – narė, grupės auklėtoja;
Elena Murzina – narė, dietistė;
Olga Spičkina – narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Liubov Ševčenko – narė, grupės auklėtoja;
Tatjana Kovaliova – narė, grupės auklėtoja.

METODINĖ TARYBA
Natalja Buraja – pirmininkė, grupės auklėtoja;
Olga Spičkina – sekretorė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja
Jelena Čerkasova – narė, meninio ugdymo pedagogė, muzikos mokytoja metodininkė;
Marija Kardelienė – narė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Natalja Marfionok – narė, grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Kristina Vitiukova – komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Renata Miškinienė – komisijos sekretorė, grupės auklėtoja;
Anastasija Astapko – komisijos narė, logopedė;
Marija Kardelienė – komisijos narė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Olga Spičkina – komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Vilija Kriaučiūnienė – komisijos pirmininkė, direktorė;
Marija Kardelienė – komisijos sekretorė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Antonina Čaikovskaja – narė, grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
Natalja Marfionok – narė, grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė;
Anastasya Astapka – lopšelio-darželio tarybos narė, logopedė;
Artūras Pimpė – narys, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas.

Darbuotojai

Eil. Nr.Pavardė, vardasPareigos
1.Jelena MiščianinAuklėtojo padėjėja
2.Liudmila SuškinaAuklėtojo padėjėja
3.Rima ŠakelAuklėtojo padėjėja
4.Tatjana CvetkovaAuklėtojo padėjėja
5.Tatjana ŠemiakovaAuklėtojo padėjėja
6.Svetlana ČaikovskajaAuklėtojo padėjėja
7.Natalja BrazovskajaAuklėtojo padėjėja
8.Larisa SymanovičSkalbėja
9.Rūta PakalkienėAuklėtojo padėjėja
10.Tatjana DzengliukAuklėtojo padėjėja
11.Anastasija LeitanValytoja
12.Danutė GiliovaVirėja
13.Lidija SulimaVirėja
14.Galina LukinaVirėja
15.Natalja ZajacSandėlininkė
16.Sergej MalininKiemsargis
17.Inga PupeikienėKiemsargė
18.Svetlana IvaniukSargė
19.Jelena JadrionkinaSargė
20.Nikolaj GrebenokDailidė, santechnikas
21.Aleksandr FedotovskijElektrikas
22.Marija OrlovskajaVirtuvės pagal. darb.

Pedagogai

EIL. Nr.Vardas, pavardėPareigosKvalifikacija
1.Tatjana KovaliovaGrupės auklėtojaAuklėtoja
2.Jelena ČerkasovaMeninio ugdymo pedagogėMuzikos mokytoja metodininkė
3.Natalja BurajaPriešmokyklinio ugdymo pedagogėVyr. auklėtoja
4.Galina JermačionokGrupės auklėtojaAuklėtoja
5.Anastasya AstapkoLogopedėLogopedė
6.Tatjana BujanovaGrupės auklėtojaAuklėtoja
7.Antonina ČaikovskajaGrupės auklėtojaVyr. auklėtoja
8.Raisa ČetvergovaGrupės auklėtojaAuklėtoja
9.Natalja MarfionokGrupės auklėtojaAuklėtoja metodininkė
10.Anžela VasiljevaGrupės auklėtojaAuklėtoja
11.Olga Spičkinapriešmokyklinio ugdymo padagogėVyr. auklėtoja
12.Renata Miškinienė
Grupės auklėtojaAuklėtoja
13.Irina MyševaGrupės auklėtojaAuklėtoja
14.Liubov ŠevčenkoGrupės auklėtojaAuklėtoja
15.Marija KardelienėGrupės auklėtojaVyr. auklėtoja