Straipsniai


2014-11-24
Visagino savivaldybės taryba Nr. TS-84

parsisiųsti PDF formatu

2014-06-23

2014-02-182013-08-07

2013 metų vasara lepino mažus ir didelius karštais saulutės spinduliais, gėlių margumu, augalų kvapais, giedromis dienomis ir šiltu lietumi. Vaikai daug laiko praleido lauke, jie tyrinėjo, būdami gamtoje daug sužinojo apie juos supantį pasaulį, stengėsi puoselėti aplinką, prižiūrėti gėlynus, sužinoti naujus augalų pavadinimus. Būdami gamtoje ir žaisdami vaikai gerina savo fizinį vystimąsi, geriau vystosi vaikų smulkioji motorika, skatinamas kalbos vystymasis, ugdomas vaikų kūrybiškumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Labai svarbu sudaryti sąlygas vaiko vystimuisi, puoselėti draugystę, pagarbą mažesniam draugui ir suaugusiam. Vaikui labai svarbu bendrauti su bendraamžiais, labai svarbus jų poreikis – būti aplinkoje, kurioje jie gali veikti išvien, jausti kad jais rūpinamasi ir jie gali rūpintis kitais, mažesniais savo draugais, taip puoselėjamas glaudus tarpusavio ryšys bei puoselėjamos vaiko emocinis intelektas.

Akimirkos, kaip vaikai leido laiką vasarą.

Prašymai


PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LOPŠELIO-DARŽELIO SĄRAŠŲ

parsisiųsti „Ms Word“ formatu

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

arsisiųsti „Ms Word“ formatu

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

arsisiųsti „Ms Word“ formatu

Sutartys

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Mokesčio ir lengvatų tvarka

2019-01-30
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE NAUDOJIMO TVARKA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2017-11-13
Sprendimas dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

parsisiųsti „PDF“ formatu

Sprendimas dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti „PDF“ formatu

2015-01-19
Atlyginimo dydžio aprašas už vaiko išlaikymą 2015

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015-01-09
Atlyginimo dydis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių dėmesiui!

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DĖL TEISĖS AKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V-66)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DĖL TEISĖS AKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V-65)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

ATLYGINIMO DYDŽIO IR LENGVATŲ UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO IŠLAIKYMĄ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE NAUDOJIMO TVARKA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Vaikų priėmimas ir grupių komplektavimas

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Viešieji pirkimai

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m.spalio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m.rugsėjo mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA RŪGPJŪČIO MĖN.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA LIEPOS MĖN.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DĖL VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KŪLVERSTUKAS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

parsisiųsti „PDF“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. birželio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. kovo mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 METAMS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA už 2017 m. vasario mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. sausio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. gruodžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. spalio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (Nauja redakcija)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. rugsėjo mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. rugpjūčio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. birželio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. liepos mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. gegužės mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2016 kovo mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠUJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 METAMS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2016 M. VASARIO MĖN.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2016 m. sausio mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2016–2017 METAMS
Viešieji pirkimai maisto produktams tiekti buvo vykdomi CVP IS priemonėmis.
Konkursą Mėsa ir mėsos produktai tiekti laimėjo UAB ,,Daivida“. Dalyvavo UAB ,,Sanitex“, ŽUB ,,Delikatesas“.
Konkursą Pienas ir pieno produktai tiekti laimėjo AB ,,Žemaitijos pienas“. Dalyvavo AB ,,Pieno žvaigždės“, UAB ,,Sanitex“.
Konkursą Grūdų malūno produktai ir krakmolo gaminiai tiekti laimėjo UAB,,Sanitex“. Dalyvavo UAB ,,Sanitex“.
Konkursą Žuvis ir žuvų produktai tiekti laimėjo UAB,,Sanitex“. Dalyvavo UAB ,,Sanitex.“

Visagino vaikų lopšelio-darželio viešųjų pirkimų komisija pradėjo 2015 m. gruodžio 22 d. maisto produktų pirkimą.
Pirkimas padalintas į atskiras dalis.
Paruošta perkamų maisto produktų specifikacija.
Paskelbtas pirkimas CVP IS priemonėmis.

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2015 gruodžio mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2015 m. lapkričio mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. rugpjūčio mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. liepos mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. birželio mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. gegužės mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

SKELBIMAI 2015 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

SKELBIMAI 2015 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

parsisiųsti „MS Word“ formatu

parsisiųsti „MS Word“ formatu

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Viešieji pirkimai Komentarai įrašui Viešieji pirkimai yra išjungti

Biudžetas

2018 metų finansinė atskaitomybė (pagal VSAFAS)

parsisiųsti PDF formate

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė

parsisiųsti PDF formate

2018 m. III ketvričio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalis)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 metų I ketvirčio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė
Pinigų srautų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų (metinės) finansinės atskaitos
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Pinigų srautų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2015 metų (metines) finansines atskaitas
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Pinigų srautų ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2015 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Paaiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2015 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Paaiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2015 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti PDF formate

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti PDF formate

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formate

2015 m. Kovo 26d.
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA (2014 M. GRUODŽIO 31 D.)

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. III ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. II ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. I ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2013 metai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2013 metai (ketvertines)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

1. parsisiųsti „MS Word“ formatu

2. parsisiųsti „MS Word“ formatu

3. parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2012 metų IV ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2011 metai
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti Adobe PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

parsisiųsti Adobe PDF formate

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

parsisiųsti Adobe PDF formate

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

2010 metai
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. PROGRAMOS SĄMATA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M.09-30 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

Vidaus tvarkos taisyklės

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

Nuostatai

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ NUOSTATAI

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

Tradicijos

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje tradicijas kuria ir puoselėja visa bendruomenė. Čia sudarytos sąlygos vaikams atskleisti individualumą, kūrybiškumą. Kuriama jauki, estetiška, bendruomenės poreikiams tenkinti pritaikyta aplinka. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, savo tautos, krašto tradicijų puoselėjimui.

Tradiciniai renginiai:

  • Saugumo ir budrumo savaitė
  • Mokytojų diena
  • Auksinio rudenėlio gėrybės
  • Naujųjų metų šventė
  • Kaliadki
  • Maslenica
  • Mano tėvynė – Lietuva
  • Vasaris – sveikatos mėnuo
  • Pavasario olimpiada
  • Atsisveikinimas su darželiu

Renginiai suvienija pedagogus, vaikus ir jų tėvelius į vieną didelę draugišką šeimą. Jų metu atsiskleidžia vaikų, tėvų, pedagogų kūrybiškumas, savitarpio supratimas, gebėjimai ir talentai. Organizuodami ir vesdami renginius pedagogai ieško naujovių, rodo savo sugebėjimus, kūrybiškumą, norą sudominti vaikus ir suteikti jiems džiugių akimirkų. Norėdamos paįvairinti renginius kviečiamės svečių iš kitų ikimokyklinių įstaigų, organizacijų.