Biudžetas

2018 metų finansinė atskaitomybė (pagal VSAFAS)

parsisiųsti PDF formate

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė

parsisiųsti PDF formate

2018 m. III ketvričio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalis)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 metų I ketvirčio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė
Pinigų srautų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų (metinės) finansinės atskaitos
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Pinigų srautų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2015 metų (metines) finansines atskaitas
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Pinigų srautų ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2015 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Paaiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2015 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Paaiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2015 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti PDF formate

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti PDF formate

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formate

2015 m. Kovo 26d.
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA (2014 M. GRUODŽIO 31 D.)

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. III ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. II ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. I ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2013 metai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2013 metai (ketvertines)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

1. parsisiųsti „MS Word“ formatu

2. parsisiųsti „MS Word“ formatu

3. parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2012 metų IV ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2011 metai
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti Adobe PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

parsisiųsti Adobe PDF formate

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

parsisiųsti Adobe PDF formate

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

2010 metai
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. PROGRAMOS SĄMATA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M.09-30 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu