Teisės aktai

Vaiko brandumo įvertinimas 2018m.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Vaiko brandumo ivertinimas 2016

parsisiųsti „PDF“ formatu

„LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

parsisiųsti „MS Word“ formatu

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu