Darbo grupės ir komisijos


DARBO GRUPĖS IR KOMISIJOS

Ikimokyklinio ugdymo vidaus audito darbo grupė

1. Antoniną Čaikovskają – grupės auklėtoja, vyresnioji auklėtoja;
2. Anastasija Astapka – logopedė;
3. Natalja Marfionok – grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė;
4. Marija Kardelienė – grupės auklėtoja, auklėtoja metodininkė.

Saugos ir sveikatos komitetas

1. Olga Malinina – padalinio (ūkio ) vadovė;
2. Tatjana Šemiakova – auklėtojo padėjėja;
3. Galina Lukina – virėja;
4. Jelena Murzina – dietistė;
5. Renata Miškinienė – grupės auklėtoja.

Strateginio plano ir jo veiklos programos projektų rengimo ir įgyvendinimo nuolatinė darbo grupė

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė;
2. Olgą Spičkiną – priešmokyklinio ugdymo pedegogė;
3. Olga Malinina – padalinio (ūkio ) vadovė;
4. Inga Briliuvienė – vyriausioji buhalterė;
5. Galina Jermačionok – grupės auklėtoja, l.-d. tarybos atstovė;
6. Natalja Buraja – grupės auklėtoja.
7. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Programos koordinatoriai ir atsakingi asmenys:

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė, Švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02);
2. Olga Malinina – padalinio (ūkio ) vadovė, Viešosios infrastruktūros plėtros programa (kodas 10);
3. Elena Murzina – dietistė, Socialinės paramos įgyvendinimo programa (kodas 07).
4. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Švietimo paslaugų plėtros programa (kodas 02).

Metinės veiklos plano analizės ir naujo plano projekto rengimo darbo grupė

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė;
2. Jelena Čerkasova – meninio ugdymo pedagogė;
3. Natalja Marfionok – grupės auklėtoja;
4. Antonina Čaikovskaja – grupės auklėtoja;
5. Marija Kardelienė – grupės auklėtoja;
6. Olga Spičkina –priešmokyklinio ugdymo pedegogė.
7. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Specialiųjų lėšų panaudojimo nuolatinė darbo grupė

1. Vilija Kriaučiūnienė – direktorė;
2. Jeleną Sipačiovą – 1. buhalterė;
3. Olga Malinina – 1. padalinio (ūkio) vadovė;
4. Inga Briliuvienė – 1. vyriausioji buhalterė;
5. Kristina Vitiukova – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
6. Tatjana Bujanova – grupės auklėtoja.

Nuolatinė darbo grupė kolektyvinės sutarties pakeitimams ir papildymams

1. Vilija Kriaučiūnienė– direktorė;
2. Regina Kriaučiūnienė – sekretorė-archyvarė;
3. Lidija Sulima – virėja;
4. Svetlana Čaikovskaja – auklėtojo padėjėja;
5. Anastasija Astapka – logopedė;
6. Jelena Jadrionkina – kiemsargė;
7. Liubov Ševčenko – grupės auklėtoja.

Kultūros plėtotės darbo grupė

1. Jelena Čerkasova – meninio ugdymo pedagogė;
2. Olga Malinina – padalinio (ūkio) vadovė;
3. Natalja Marfionok – grupės auklėtoja;
4. Jelena Jadrionkina – sargė;
5. Svetlana Čaikovskaja – auklėtojo padėjėja;
6. Anžėlika Vasiljeva – grupės auklėtoja;
7. Irina Myševa – grupės auklėtoja.

Inventorizacijos komisija

1. Elena Murzina – komisijos pirmininkė, dietistė;
2. Svetlana Čaikovskaja – komisijos narė, auklėtojo padėjėja.
3. Larisa Symanovič – skalbėja

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo komisija

1. Regina Kriaučiūnienė – komisijos pirmininkė, sekretorė-archyvarė;
2. Inga Briliuvienė – komisijos narė, vyriausioji buhalterė;
3. Anastasija Astapka – komisijos narė, logopedė.