Apie mus

darzelis

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „KŪLVERSTUKAS“

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“, kodas – 190230258.
Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.
Ugdymo forma – dieninė.
Lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ įsteigtas 1984 m. kovo 28 d.
Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės, teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
Lopšelis-darželis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga.
Lopšelyje-darželyje ugdymas vyksta rusų kalba, valstybinė kalba integruojama į vaikų veiklą.
Lopšelio-darželio steigėjas – Visagino savivaldybė.
Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, pagrindinės švietimo veiklos rūšys – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; kultūrinis švietimas, kodas 85.52; kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; duomenų apdorojimas, kodas 63.11; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
Adresas Kosmoso g. 12, LT-31104 Visaginas
Tel./faksas (8 386) 32 192
Tel. (8 386) 61 335
El. paštas kulverstukas@sugardas.lt

Darbo grafikas

Lopšelis-darželis dirba nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
Budinčioji grupė dirba nuo 6.00 val. iki 7.00 val. 17.30 val. iki 19.00 val.

Tradicijos

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje tradicijas kuria ir puoselėja visa bendruomenė. Čia sudarytos sąlygos vaikams atskleisti individualumą, kūrybiškumą. Kuriama jauki, estetiška, bendruomenės poreikiams tenkinti pritaikyta aplinka. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, savo tautos, krašto tradicijų puoselėjimui.

Tradiciniai renginiai:

  • Saugumo ir budrumo savaitė
  • Mokytojų diena
  • Auksinio rudenėlio gėrybės
  • Naujųjų metų šventė
  • Kaliadki
  • Maslenica
  • Mano tėvynė – Lietuva
  • Vasaris – sveikatos mėnuo
  • Pavasario olimpiada
  • Atsisveikinimas su darželiu

Renginiai suvienija pedagogus, vaikus ir jų tėvelius į vieną didelę draugišką šeimą. Jų metu atsiskleidžia vaikų, tėvų, pedagogų kūrybiškumas, savitarpio supratimas, gebėjimai ir talentai. Organizuodami ir vesdami renginius pedagogai ieško naujovių, rodo savo sugebėjimus, kūrybiškumą, norą sudominti vaikus ir suteikti jiems džiugių akimirkų. Norėdamos paįvairinti renginius kviečiamės svečių iš kitų ikimokyklinių įstaigų, organizacijų.

Istorija

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ buvo atidarytas 1984 m. kovo 28 d.
Nuo 1993 m. pradėjome dirbti pagal ugdymo programą „Vėrinėlis“. Nuo 1995 m. įstaiga įstojo į sveikos gyvensenos darželių sambūrį ir sukūrė savo sveikatingumo programą ,,Sveikata“.

Nuo 1997 m. iki 1999 m. dalyvavome Švietimo ministerijos bei Higienos instituto moksliniame eksperimente „Vaiko sveikatą stiprinančių fizinio aktyvumo priemonių poveikio įvertinimas įvairaus tipo darželiuose ir optimalaus modelio paieška.“

1997 m. lopšelis-darželis buvo apdovanotas Lietuvos prezidento taure už sveikatingumo darbą. Apdovanojo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Lietuvos sveikatingumo sąjunga.
Nuo 1999 m. lopšelis-darželis buvo įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir projektą „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“.
Nuo 2007 m. pradėjome dirbti pagal Visagino savivaldybės tarybos (administracijos) patvirtintą programą „Vaikystės pasaulis“.

Vizija
Savarankiška ir atvira ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje aukšta lopšelio-darželio bendruomenės kultūra, nuolat savo kvalifikaciją keliantys pedagogai. Puikūs tėvų, ugdytinių ir pedagogų tarpusavio santykiai. Efektyvus finansavimas ir išteklių naudojimas. Sveikas, kultūringas, dvasiškai turtingas vaikas, įvaldęs sveiką gyvenseną. Saugi ir sveika aplinka.

Misija
Ikimokyklinė įstaiga teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Tai – aktyvi, atvira kaitai, atitinkanti vaikų bei tėvų poreikius, formuojanti vaikų ir tėvų sveiką ir saugią gyvenseną, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas. Ikimokyklinė įstaiga, sauganti ir stiprinanti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus pagal individualias galimybes, poreikius, amžiaus ypatumus, puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą, orientuota į vaikų ugdymo socialinę gerovę.

Filosofija
Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės.