Planavimo dokumentai

METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DIREKTORĖS VILIJOS KRIAUČIŪNIENĖS VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Civilinė sauga

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ 2016–2018 M. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VEIKLOS PLANAS

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2019 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2018 M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Strateginis veiklos planas 2016-2018 m.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Strateginis veiklos planas 2016-2018 m.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2016 m. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2015 m. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2014 m. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ 2013 m. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Korupcijos prevencija

Antikorupcijos atmintine

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2013-2015 metų planas.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija 2012-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2013 m. ataskaita.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija 2012-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo 2013 metais ataskaita

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Kovos su korupcija programa

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Darbo saugos ir sveikatos komitetas

DARBO SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETAS

1. Olga MALININA – komiteto pirmininkė, padalinio ūkio vadovė,
2. Anastasya Astapka – komiteto sekretorė, logopedė,
3. Elena MURZINA – komiteto narė, dietistė,
4. Rima ŠAKEL – komiteto narė, auklėtojo padėjėja,
5. Lidija SULIMA – komiteto narė, virėja.

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO NUOSTATAI

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Darbo užmokestis


Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 metais

parsisiųsti „PDF“ formatu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais naujai siunčiama (papildyta III ir IV ketvirčiais)

parsisiųsti „PDF“ formatu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 metais

parsisiųsti „PDF“ formatu

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 metais

Pareigų pavadinimas2012 metų2013 m.
I ketvirčio
2014 m.
I ketvirčio
2016 m.
I ketvirčio (eurais)
Direktorius289828983105
903
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui255025502208
648
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui134213421647
568
Vyriausiasis buhalteris219621962196
639
Sekretorius-archyvaras824824824
350
Buhalteris586586586
355
Vyr. slaugos administratorius671671
Vaikų slaugytojas549549
Plaukimo instruktorius127212721272

Meninio ugdymo mokytojas208620862086
697
Logopedas211421142214
535
Grupės auklėtojas182218221822
610
Auklėtojo padėjėjas85010001000
350
Valytojas85010001000
350
Skalbėjas85010001000
350
Kiemsargis85010001000
350
Sargas110013001300
350
Sandėlininkas550550550
350
Virėjas73210001000
350
Virtuvės pagalbinis darbuotojas10007501000
350
Elektrikas470500500
350
Santechnikas536536536
350
Dailidė403500500350
Dietistė671195

Viešieji pirkimai

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m.spalio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m.rugsėjo mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA RŪGPJŪČIO MĖN.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA LIEPOS MĖN.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DĖL VISAGINO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KŪLVERSTUKAS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

parsisiųsti „PDF“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. birželio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. kovo mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 METAMS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA už 2017 m. vasario mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2017 m. sausio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. gruodžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. spalio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (Nauja redakcija)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. rugsėjo mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. rugpjūčio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. birželio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. liepos mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. gegužės mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ SUVESTINĖ/INFORMACIJA 2016 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2016 kovo mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

NUMATOMŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠUJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 METAMS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2016 M. VASARIO MĖN.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2016 m. sausio mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VIEŠIEJI PIRKIMAI 2016–2017 METAMS
Viešieji pirkimai maisto produktams tiekti buvo vykdomi CVP IS priemonėmis.
Konkursą Mėsa ir mėsos produktai tiekti laimėjo UAB ,,Daivida“. Dalyvavo UAB ,,Sanitex“, ŽUB ,,Delikatesas“.
Konkursą Pienas ir pieno produktai tiekti laimėjo AB ,,Žemaitijos pienas“. Dalyvavo AB ,,Pieno žvaigždės“, UAB ,,Sanitex“.
Konkursą Grūdų malūno produktai ir krakmolo gaminiai tiekti laimėjo UAB,,Sanitex“. Dalyvavo UAB ,,Sanitex“.
Konkursą Žuvis ir žuvų produktai tiekti laimėjo UAB,,Sanitex“. Dalyvavo UAB ,,Sanitex.“

Visagino vaikų lopšelio-darželio viešųjų pirkimų komisija pradėjo 2015 m. gruodžio 22 d. maisto produktų pirkimą.
Pirkimas padalintas į atskiras dalis.
Paruošta perkamų maisto produktų specifikacija.
Paskelbtas pirkimas CVP IS priemonėmis.

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2015 gruodžio mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS (2015 m. lapkričio mėn.)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMUS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. rugpjūčio mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. liepos mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. birželio mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015 m. gegužės mėn. Informacija apie pradedamą pirkimą

parsisiųsti „MS Word“ formatu

SKELBIMAI 2015 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

SKELBIMAI 2015 m. balandžio mėn.

parsisiųsti „MS Word“ formatu

parsisiųsti „MS Word“ formatu

parsisiųsti „MS Word“ formatu

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Viešieji pirkimai Komentarai įrašui Viešieji pirkimai yra išjungti

Biudžetas

2018 metų finansinė atskaitomybė (pagal VSAFAS)

parsisiųsti PDF formate

2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė

parsisiųsti PDF formate

2018 m. III ketvričio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalis)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (1 ir 2 dalys)

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2018 metų I ketvirčio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų III ketvirčio finansinė atskaitomybė
Pinigų srautų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2017 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų (metinės) finansinės atskaitos
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Pinigų srautų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2016 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2015 metų (metines) finansines atskaitas
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Aiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Pinigų srautų ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Grynojo turto pokyčių ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

2015 metų III ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Paaiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2015 metų II ketvičio finansinę atskaitomybę
Finansinės būklės ataskaita – 2 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

Veiklos rezultatų ataskaita – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Finansavimo sumos – 1 puslapis

parsisiųsti PDF formate

Paaiškinamasis raštas – 4 puslapiai

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

parsisiųsti PDF formate

2015 metų I ketvičio finansinę atskaitomybę
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti PDF formate

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti PDF formate

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti PDF formate

2015 m. Kovo 26d.
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA (2014 M. GRUODŽIO 31 D.)

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. III ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ III KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. II ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2014 m. I ketvirčio ataskaitas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2013 metai
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ ATSKAITOMYBĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2013 metai (ketvertines)
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2013 METŲ I KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS

1. parsisiųsti „MS Word“ formatu

2. parsisiųsti „MS Word“ formatu

3. parsisiųsti „MS Word“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

3. parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2012 metų IV ketvirtis
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

2011 metai
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti Adobe PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

parsisiųsti Adobe PDF formate

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

parsisiųsti Adobe PDF formate

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

parsisiųsti Adobe PDF formate

2010 metai
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. PROGRAMOS SĄMATA

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M.09-30 D. DUOMENIS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

Vidaus tvarkos taisyklės

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti „MS Exel“ formatu

Nuostatai

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ NUOSTATAI

parsisiųsti „MS Exel“ formatu