Teikiamos paslaugos

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KŪLVERSTUKAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Perspektyvinis valgiaraštis

PERSPEKTYVINIS LOPŠELIO-DARŽELIO 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ

parsisiųsti „MS Word“ formatu

PERSPEKTYVINIS LOPŠELIO-DARŽELIO VALGIARAŠTIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Laisvos vietos grupėse

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS “KŪLVERSTUKAS“ GRUPIŲ PAVADINIMAI

parsisiųsti „MS Word“ formatu

INFORMACIJA APIE ESAMAS LAISVAS VIETAS 2016 M. LAPKRIČIO MĖN. DUOMENIMIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu


Eil. Nr.Grupės pavadinimasVaikų amžiusLaisvos vietos
1.„Lepečkojai“1-32
2.„Žvaigždutės“1-3-
3.„Saulės zuikučiai“3-51
4.„Kieti riešutėliai“4-63
5.„Skruzdėlytės“3-5-
6.„Nykštukai“5-63
7.„Bitutės“3-4-
8.„Varpeliai“6-76

Prašymai


PRAŠYMAS DĖL IŠBRAUKIMO IŠ LOPŠELIO-DARŽELIO SĄRAŠŲ

parsisiųsti „Ms Word“ formatu

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

arsisiųsti „Ms Word“ formatu

PRAŠYMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

arsisiųsti „Ms Word“ formatu

Sutartys

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Mokesčio ir lengvatų tvarka

2019-01-30
ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE NAUDOJIMO TVARKA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2017-11-13
Sprendimas dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

parsisiųsti „PDF“ formatu

Sprendimas dėl Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-84 „Dėl Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

parsisiųsti „PDF“ formatu

2015-01-19
Atlyginimo dydžio aprašas už vaiko išlaikymą 2015

parsisiųsti „MS Word“ formatu

2015-01-09
Atlyginimo dydis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių dėmesiui!

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DĖL TEISĖS AKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V-66)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

DĖL TEISĖS AKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (V-65)

parsisiųsti „MS Word“ formatu

ATLYGINIMO DYDŽIO IR LENGVATŲ UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKO IŠLAIKYMĄ LOPŠELIO-DARŽELIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu

ATLYGINIMO DYDŽIO UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE NAUDOJIMO TVARKA

parsisiųsti „MS Word“ formatu

Vaikų priėmimas ir grupių komplektavimas

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES IR GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti „MS Word“ formatu